Rada obce, komise

Starosta
RNDr. Milan Elfmark (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.206
email: elfmark@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Místostarosta
Ing. René Všetička (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.154 
email: vseticka@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
PharmDr. Jiří Hrbata (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Olšany u Pv č.349
email: hrbata@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
Ing. Jan Spurný (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Olšany u Prostějova č.144
email: spurny.jan@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
Martin Kikal (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)
Hablov č.48
email:  kikal@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Kontrolní výbor
Předseda: MVDr. Petra Šinová
Členové:   Luděk Novotný, Martin Křivánek
Činnost:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydávaných obcí
- plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

Finanční výbor
Předsedkyně: PhDr. Břetislav Tureček
Členové:        Bc. Tomáš Posker, Jarmila Šimková
Činnost:
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Stavební komise
Předseda: Ing. Jan Spurný
Členové:
Činnost:
- zajišťuje podklady ke stavební činnosti - vyjádření ke stavebním povolení apod.

Sociální komise
Předsedkyně: Mgr. Alena Kvapilová
Členové:
Činnost:
- zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů
- pořádá - setkání se seniory, vítání občánků, přání jubilantům