SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HABLOV

Byl založen v červenci roku 1889 vytvořením 13ti členné čety činných členů v Olšanském sboru z hablovských dobrovolníků. Tato četa byla prvopočátkem dalších aktivit. 12. června 1892 se stala Hablovská četa samostatným hasičským sborem. Od této doby se aktivně účastní dění v okrsku i v obci, pomáhá při likvidacích požárů a jiných živelných pohrom. Nyní má sbor k dispozici stříkačku PS 12 a vozidlo AVII 20 Furgon. Sbor má dvě družstva - dospělých a žákovské, se kterými se zúčastňuje okrskových soutěží. Významnou měrou se podílí na společenském životě obce. Pořádá turnaj ve stolním tenise, mikulášskou besídku pro děti, opékání selete.