Obecní

autobusová doprava

Vzhledem ke skutečnosti, že některé spoje linky 780400 jsou přetížené, bude od nového roku do naší obce zajíždět autobus o vyšší přepravní kapacitě. Úprava se bude týkat linky 780400 a spojů 1,7,17, 65, 31,33 a 35 ve směru do Olomouce a spojů 6,18,22,28,36,32 a 34 ve směru do Prostějova. Jelikož se jedná o autobus o délce 15 m, budou tyto spoje vedeny kolem parku, kostela a školy. Prosíme tedy rodiče, kteří vozí a vyzvedávají děti do školky a školy, o zvýšenou opatrnost.

okružní křižovatka

Vzhledem k dodatečným pracím nad rámec původní projektové dokumentace (rozšíření výjezdů z křižovatky, prodloužení kanalizace, ...) je prodloužena uzavírka "staré" silnice do Prostějova. Předání stavby je plánováno na pátek 9.12. a je zažádáno o předčasné užívání dokončené stavby. Do doby schválení užívání bude komunikace opatřena současným značením "zákaz vjezdu".

Stránky