Obecní

UZAVÍRKA místní komunikace

Obec Olšany oznamuje, že od pondělí 31.7 bude uzavřena polní cesta na pozemku parc. č. 894/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vedoucí od domů č.p. 361 a 654 v ulici na Studenec po konec zahrady domu č.p. 366 v ulici na Třebčín z důvodu výkopových prací.

Poplatky v roce 2023

Poplatky pro rok 2023:

TKO - 600,- Kč / osoba - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.5.2023)

STOČNÉ - 1 200,- Kč / osoba  - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.8.2023)

PES - 100,- Kč  - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.5.2023)