Venkovní učebna

Dokument Popis Datum vytvoření
Studie venkovní učebny

Studie se zabývá otázkou možnosti a způsobu využití dvora za starou budovou základní školy pro výuku dětí, tedy zřízení tzv. venkovní učebny. Ta by mohla být využita v rámci environmentální výchovy a výuky přírodovědných předmětů, ale stejně tak v rámci výuky ostatních předmětů nebo pro činnost školní družiny či zájmové kroužky organizované školou.

03.07.2012
Půdorys 03.07.2012