Veselý svět pro zvídavé děti

Dokument Popis Datum vytvoření
Průvodní popis projektu

Obsahuje informace o umístění projektu, jeho provedení, popis současných ploch a herních prvků, obsahuje i fotodokumentaci současného stavu.

16.08.2011
Nákres celkového konceptu 16.08.2011
Dokument navrhované části projektu

Popis navrhovaných částí, jejich účelovost a cíl. Obahuje i popis nových herních prvků (řetězová houpačka, vláček, kolotoč, herní soustavy, archeopískoviště, herní domky, dopravní část, venkovní učebna, relaxační část).

16.08.2011
Nákresy zpevněných ploch 16.08.2011
Plán a nákres osazování dřevinami 16.08.2011
Plán a nákres osazování trvalkami 16.08.2011