komunální odpad

Vážení, po zhlédnutí částky za popelnice, vodné a stočné jsem zjistila, že oproti loňskému roku jste částku navýšili o 250,- Kč na osobu. Zdá se mně to hodně nefér na to,že se tady vcelku dosti třídí odpad.

Přecechtělová

Komunální odpad

 

Dobrý den,

 

děkuji za Váš dotaz, který jsme čekali. Na vysvětlenou tedy uvádím:

 

Je velmi dobře, že se v naší vesnici daří třídit odpad. Ušetříme tak mnoho peněz za odvoz TKO (popelnic).  V minulých letech nám dokonce odběratelé platili za odevzdaný plastový odpad. Bohužel, již od loňského roku musíme za tento odpad platit odběratelům, protože se jim nedaří odpad prodat do Asie.

 

Vzhledem k tomu, že od roku 2024 bude v naší republice zakázáno skládkování odpadu, tak se firmy svážející a zpracovávající odpad na tuto situaci připravují. To znamená, že u nich dochází k navyšování částek za odvoz a likvidaci TKO, které naše obec musí akceptovat.

 

Pokud si zjistíte, kolik platí za odvoz TKO v okolních obcích, tak naše obec patří mezi obce s nejnižším poplatkem (méně mají jen Slatinice-350,- Kč a Slatinky- 300,- Kč). Navýšení částky o 50,- Kč/os/rok je tedy poměrně nízké a pokryje jen zvýšené náklady na odvoz TKO.

 

Navíc letos musí obec zainvestovat peníze na nákup nových plastových kontejnerů na sklo, protože ty staré jsou už za hranicí životnosti.

 

Mohu Vás ujistit, že veškeré finance, které obec získá zpět, ihned znovu investuje do sběrového hospodářství.

 

Dalším poplatkem, který naši občané musí platit, je poplatek za stočné. Naše obec je v situaci, kdy musíme provést nutné opravy stávající kanalizace. Bude se rekonstruovat páteřní kanalizace od křižovatky za nákupním střediskem směrem k sokolovně, která je v dezolátním stavu.

 

Další velkou investicí bude celková rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV), která má již zastaralou technologii. Obec sice získala dotaci na rekonstrukci, která však není schopná plně tuto investici uhradit. Navíc naše obec nemá žádný rezervní fond, ze kterého by tuto rekonstrukci mohla dotovat. Proto bylo nutné zvýšit částku za stočné o 200,- Kč/os/rok na částku 800,- Kč/os/rok, což je 22,9 Kč/m3. I zde v porovnání s okolními obcemi máme poplatek nízký (nižší mají pouze ve Vrbátkách a Bystročicích).

Mgr.Jan Spurný, místostarosta

Jméno a příjmení: 
Miroslava Přecechtělová