nákupy pozemků

Dobrý den

obec nabývá pozemky (nákup, směna, dražba,...) za nějakým účelem. Rozumím tomu, když se jedná o pozemky v k.ú. Olšany u Pv nebo Hablov, popř. v jiném katastru za jasně daným účelem (např. cyklostezka na Lutín).
Nerozumím tomu, proč obec kupuje pozemky v jiných katastrech např. Dubany (p.č.354), Štětovice (p.č.100)kde je účel nákupu vzhledem k umístění pozemků nejasný.

Děkuji za vysvětlení

Kubíček

odpověď - investice do pozemků

Dobrý den. V minulém roce se objevila možnost koupě pozemků, které zmiňujete ve své otázce. Přestože pozemky neleží v katastru naší obce, považovalo Zastupitelstvo obce za vhodné tyto pozemky koupit. Obecně považujeme investice do koupi zemědělské půdy za vhodné. V současné době jsou tyto pozemky v pronájmu a nadále slouží k zemědělskému využití.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Miloš Kubíček