ubytovna

Dobrý den,

před deseti dny jsem vznesl dotaz ohledně výstavby ubytovny v naší obci, na kterou jsem zatím nedostal žádnou odpověď. Jsou vedoucí pracovníci obce tak zaneprázdněni nebo je na tuto záležitost vyhlášeno informační embargo?

odpověď

Dobrý den. Nevím pane Kubíček, kde jste dotaz ohledně budování ubytovny v naší obci vznesl. Na internetových stránkách naší obce to rozhodně nebylo, jelikož v systému žádný takový dotaz vložen není. Pokud jste se pokusil takovýto dotaz učinit, pak jste pravděpodobně svoji činnost nezvládl a dotaz se Vám nepodařilo uložit. I přes skutečnost, že vedoucí pracovníci obce, jak je oslovujete, mají dostatek práce, na zodpovězení Vašich otázek si vždy čas najdou. Jednak z důvodu, že Vaše otázky jsou velice fundované, snaží se řešit zásadní problémy v obci a pomáhají těmto vedoucím pracovníkům v řešení těchto problémů. O tomto svědčí ostatně Vaše předchozí dotazy. Jelikož přesně nevím, v čem Váš nový dotaz spočívá, nedokáži na něj odpovědět a už vůbec vyhlásit informační embargo na věc či záležitost (ubytovnu), o které mi není nic známo. Pokud myslíte ubytovnou budování sociálních bytů v nemovitosti, kterou vlastní  pan Ing. František Sekanina ze Žerůvek, bylo Zastupitelstvo obce seznámeno s touto skutečností na zasedání dne 9.11. t.r.. Po seznámení s cílem projektu a krátkém projednání tohoto záměru, Zastupitelstvo obce vyslovilo nesouhlas s tímto projektem. Závěrem celého jednání je, že pokud obec bude požádána k vydání stanoviska k žádosti o dotaci na vybudování deseti sociálních bytů dle záměru pana Sekaniny, bude toto stanovisko nesouhlasné. Pokud se jedná o vyjádření ke stavebnímu povolení, bude obec postupovat v souladu se zákonem a v mezích svých kompetencí.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček