Zápisy a jejich nahrávání na web

Dobrý den,Dobrý den,uplynulo již 22 dní od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání mimo jiné bylo schváleno, že do 10 dnů budou provedeny zápisy a usnesení  zastupitelstva, rady a výborů a umístěny na webových stránkách. Zápis z ustavujícího zasedání, složení rady a komisí na stránkách není nebo jsem ho nenašel. Bylo by vhodné ze stránek vymazat staré a nepotřebné informace a aktualizovat nové. Na tomto zasedání p. starosta tvrdil, že Obec Hněvotín má uvolněného starostu i místostarostu, což není pravda. Může si to ověřit na stránkách a současně se podívat, jak mají vypadat aktualizované webové stránky. A to nemají dva uvolněné nejvyšší funkcionáře. Pan starosta se omlouval za pozdní vyvěšení výsledků komunálních voleb, ale v této praxi pokračuje dál. Nevím, co si o tom mám myslet, zda je to pohrdání občany nebo arogance moci.  K čemu potom je nějaké usnesení zastupitelstva, když jej nikdo neplní.

Odpověď

Dobrý den. Zápis byl proveden do 10-ti dnů po jednání zastupitelstva a zaslán 29. 10. ke schválení ověřovatelům zápisu. Jakmile byl zápis od nich potvrzen, byl umístěn Vzhledem k tomu, že jednání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova se konalo 18. 10. 2022, uplynulo mezi jednáním a zveřejněním 16 dnů. Můžeme tady konstatovat, že zveřejnění zápisu proběhlo v historicky krátké době. Já pevně věřím, že tento časový interval budeme i nadále zkracovat a brzy dosáhneme vytoužené cílové mety 10-ti dnů (zápis, kontrola ověřovateli a zveřejnění). Otázku výpočtu 22-ti dnů od jednání Zastupitelstva a dnem 2. 11. 2022, kdy byl podán tento dotaz na zveřejnění zápisu, ponechávám bez komentáře. Pan Kubíček má pravdu, obec Hněvotín nemá uvolněného místostarostu, má dva neuvolněné místostarosty, ale to už zmíněno není. Mají tedy „nejvyšší“ funkcionáře tři, zatímco naše obec má dva. Měl jsem mylnou informaci a omlouvám se tedy za zavádějící sdělení. Na webových stránkách obce Hněvotín jsem si to ověřil a na tomto místě také děkuji za radu. Mým problémem je skutečnost, že nejsem internetový „obecní surfař“ a naivně jsem uvěřil informacím, které jsem si neověřil. Také nejsem IT specialista, vystudoval jsem pouze odbornou matematiku. A jsem rád, že jsem se naučil základní počítačovou gramotnost CTRL+C a CTRL+V a základní ovládání vkládání informací na webové stránky. Otázku, zda se u mne jedná o pohrdání občany nebo o aroganci moci, nechám na posouzení a zodpovězení občanům naší obce.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček