Snížení imisní zátěže revitalizací krajinného rámce - 1.etapa