Varovný protipovodňový systém

Dokument Popis Datum vytvoření
Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u Prostějova (MIS) 09.09.2013
13 Písemná zpráva zadavatele 09.09.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

16.08.2013
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky.docx 10.07.2013
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení.pdf 10.07.2013
Výzva k podání nabídky.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 3 - Technická specifikace požadovaného systému - OLŠANY U PV.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky.docx 10.07.2013
Zadávací dokumentace.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 4 - Kvalifikační dokumentace.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - OLŠANY U PV.xls 10.07.2013
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení.doc 10.07.2013
Informace o prohlídce místa plnění.pdf

Čtvrté oddělení MŠ, Dětský den, Z jednání zastupitelstva obce, Výstavba křižovatky, Konkurz na ředitele školy, Navštívili jsme Osvětim, Základní umělecká škola, Vítání občánků

10.07.2013
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - OLŠANY U PV.xls.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření).doc 10.07.2013
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení.pdf 10.07.2013
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení.docx 10.07.2013
Příloha ZD č. 8 - Grafické schéma instalace - OLŠANY U PV.pdf 10.07.2013
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření).pdf 10.07.2013